ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

ISNET-P1-C phần mềm quản lý trung tâm

ISNET-P1-C là phần mềm quản lý trung tâm được thiết kế để tạo thành hệ thống
chuông hình Honeywell IP hoàn chỉnh. Giao diện người dùng thân thiện, ISNET-P1-C
tích hợp quản lý người dùng và quản lý các thiết bị khác với nhau. Chức năng chìa
khóacủa ISNET-P1 baogồmquảntrungtâmcủahệthốngnhiềuchuônghình IP
và các subphone, đồng thời giám sát thời gian thực một số thiết bị từ xa, tự động tải
lêncáccảnhbáo.

Chat Facebook